Днес с награждаване на победителите приключи конкурса „Великден през моите очи”, който Областна администрация Разград организира за трета поредна година, съобщиха от пресслужбата на институцията.
421 великденски рисунки на деца и ученици от цялата област се бориха за челните места, индивидуaлнo в четири възрастови групи: деца на 6 год., ученици в I-IV клас, V -VIII клас и IX-XII клас. Те изобразиха върху белия лист онова, с което свързват Великден, като показаха на всички как празнуват най-големия пролетен празник, с какво го свързват и коя е любимата им част от него.
Със своите интерпретации всички доказаха, че традициите, наследство от нашите деди, са все още живи, защото с празниците са свързани надеждите на хората за благополучие и късмет, те сплотяват семейството, запазват и развиват християнските традиции и ценности, учат децата на българщина.
Майсторското изпълнение на децата върху белия лист впечатли, но и затрудни журито с председател Ценка Иванова – зам. областен управител на Област Разград и членове: Румяна Иванова – художник и уредник в Художествената галерия „Професор Илия Петров”, Катя Даскалова – художник и учител по изобразително изкуство в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград, Петко Антонов – художник, учител по изобразително изкуство в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград и председател на групата на разградските художници и Димитър Петров – пи ар на РБ „Проф. Б. Пенев“ в Разград.
След прецизно оценяване на творбите, бяха излъчени и победителите, които получиха грамоти и предметни награди.
Във възрастовата група на 6-годишните първа награда се връчи на Моника Илиянова Момчева – ДГ „Приказка” гр. Разград. Второто място зае Харун Хюсеин Баруд – ДГ „Славейче” гр. Цар Калоян, а третото бе отредено за Ирена Стайкова – ЦПЛР „Център за работа с деца“ гр. Разград.

За добро представяне и оригинално изпълнение в тази възрастова група бяха раздадени поощрителни награди на:

– Мадлен Спасова – ДГ „1-ви юни“, гр. Исперих;
– Сияна Минчева – ДГ „В. Левски“, гр. Разград;
– Еда Мехмед Джилъз – ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян;
– Ивиана Иванова – ДГ „Шестте ястребинчета“, гр. Разград;
– Елена Александрова Александрова – ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян;
– Бетюл Якубова Мехмедова – ДГ „Червената шапчица“, с. Брестовене;
– Теодора Недялкова Късова – ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян;
– Гьоркем Тунай Хасан – ДГ „Пролет“, с. Стражец;
– Ивана Руменова Иванова – ДГ „Пролет“, с. Стражец;
– Дарио Тодоров – ДГ „Щастливо детство“, гр. Кубрат;
– Дженай Мехмед – ДГ „Слънце“, гр. Исперих.
Във втора възрастова група – I-IV клас първото място бе заето от Ерсин Ариф Идризов – IV клас – ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград и Кристиян Пламенов Светлозаров – IV клас – ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. Второто място от Калина Иванова Маринова – III клас – ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград и Ирем Самирова Джеватова – I клас – ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. Трета награда се връчи на Алейна Тодорова – I клас – ЦПЛР „Център за работа с деца“, гр. Разград.
Поощрителни награди получиха:
– Дамяна Иванова Георгиева – IV кл. – ОУ „Н. Икономов“, гр. Разград;
– Берен Акиф – I клас – ОУ „И.С.Тургенев“, гр. Разград;
– Сечил Дикярова Ахмедова – III кл. – СУ „Хр. Ботев“, гр. Цар Калоян;
– Едже Октаева Мехмедова – IV кл. – ОУ „И.С.Тургенев“, гр. Разград;
– Аслъ Ахмедова – I кл. – ЦПЛР „Център за работа с деца“, гр. Разград;
– Дерия Сали – III клас – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец, общ. Разград;
– Юлияна Юлиянова Йорданова – III клас – ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград;
– Виктория Стефанова Стефанова – I клас – ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Разград;
– Мелиса Селманова Ибишева – II кл. – СУ „Хр. Ботев“, гр. Цар Калоян;
– Синем Илхан Галиб – IV клас – ОУ „Иван Вазов“ с. Веселина, общ. Лозница;
– Ирем Исмаилова Сюлейманова IV клас – ОУ „Хр. Ботев“, с. Брестовене, общ. Завет;
– Дария Галинова Ганева – IV клас – ОУ „Н. Икономов“, гр. Разград;
– Мустафа Сабит Мустафа – III клас – ОУ „Кирил и Методий“, с. Трапище;
– Симге Ерханова – II клас – ОУ „Отец Паисий“, с. Дянково;
– Анел Бирсен Карани – I клас – ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево, общ. Исперих.

В трета възрастова група – V-VIII клас победител е Хава Адиле Мустафа – VII кл.- ОУ „Виделина“, с. Сейдол. Второто място зае Ипек Сезгинова Самиева – VIII кл. – ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград. Творбата на Алейна Картаг – V кл. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Равно, зае третото място.
Поощрителни награди се връчиха на:
– Арзу Ахмедова Ахмедова – VII кл.- ОУ „Виделина“, с. Сейдол;
– Изабела Атанасова – VII кл.- ОУ „Кирил и Методий“, с. Киченица;
– Туркие Сюлейманова Уручева – VII кл.- ОУ „Виделина“, с. Сейдол;
– Павлин Красимиров Въчев – V кл.СУ „Хр. Ботев“, гр. Лозница;
– Ренай Айдънова Хюсеинова – VIII кл. ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград;
– Гюлгюн Мустафа – VIII кл. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Равно, общ. Кубрат;
– Мелис Нуриева Мехмедова – VII кл. – ОУ „Кирил и Методий“, с. Трапище;
– Бурджу Назми Якуб – V кл.- ОУ „Христо Ботев“, с. Веселина, общ. Завет;
– Даниел Спасов Събев – VII кл. – ОУ „Кирил и Методий“, с. Трапище, общ. Лозница;
– Гамзе Алиева Алиева – V кл. СУ „Хр. Ботев“, гр. Лозница;
– Мелих Халми – V кл.- ЦПЛР „Център за работа с деца“, гр. Разград;
– Ерай Белгин Джемал – VIII клас – ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево.
Първо място в четвърта възрастова група IX-XII клас се връчи на Ели Здравкова Николова – IX кл. – СУ „Хр. Ботев“, гр. Кубрат. Второ място на Махмуд Нихат Махмуд – X клас – ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград. Трето място на Виолин Банчев – ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград

Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие.