Кметът на Община Разград д-р Валентин Василев награди най-добрите участници в конкурса за фотография „Усмивката променя света“, организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. Награждаването и фотоизложбата се проведоха в отдел „Изкуство“ на РБ „Проф. Боян Пенев“ в сряда.
„Хубаво е, че толкова деца са участвали, положили са труд. Дейностите в училище не са достатъчни, тези допълнителни занимания формират вас още повече. Благодаря ви, че се включихте в конкурса, Община Разград ще продължава да дава награди за такива събития, за да стимулира младото поколение“, каза той в приветствието си.
Поздрави към организаторите за хубавите инициативи отправи председателят на ОбС Разград Надежда Радославова. Тя сподели, че в света има толкова добри неща, на които трябва да се посвещаваме, а едно от тях е изкуството във всичките му измерения.
Зам.-кметът Ердинч Хасанов също поздрави всички участници.
„С наши съвместни усилия сме обединени около изграждане на превантивни клубове, искаме да създадем условия, за да разгърне вашия потенциал в областта на спорта и културата“, каза той на децата.
Присъства още и началникът на Регионалното управление на образованието в Разград Ангел Петков.
Наградени бяха ученици от 10 училища, общо във фотоконкурса участваха 44 момичета и момчета с 97 фотографии, съобщи Диана Господинова – ст.експерт-секретар на МКБППМН. Жури в състав: Сливен Ризов – фотограф, Минка Христова – фотограф и Красимир Харалампиев – художник – определи най-добрите.
Музикално изпълнение поднесе Силвена Петрова от класа на Галина Героева към МШ „Илия Бърнев“.
Ето имената на наградените млади фотографи:
Първа възрастова група V-VIII клас:
Поощрения: Никол Ганева – 5 клас ЦУТНТ, Ирен Азиз – 5 клас СУ „Хр. Ботев“, Неслихан Мустафа – 7 клас ОУ с. Дянково.
Трето място – Севинч Осман – 7 клас, ОУ „Отец Паисий“ с. Дянково, второ място за Ерика Хаджиева – 7 клас, ОУ „В. Левски“ и първо място за Еда Бехрин – 5 клас, СУ „Хр. Ботев“
Втора възрастова група IX – XII клас:
Поощрения: Деница Димитрова – 10 клас ПГХТБТ „Мария Кюри“, Силвена Георгиева – 10 клас ПТГ „Шандор Петьофи“, Толга Мехмедов – 11 клас ПГО „Станка Николица“
Трето място за Иесин Мусова – 10 клас ПГХТБТ „Мария Кюри“, второ място за Йордан Василев – 12 клас гр. Пазарджик и първо място за Мария Михайлова – 11 клас ППМГ“Акад.Н. Обрешков“.