Във връзка с професионалния празник на служителите от МВР – 5 юли за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения са наградени:

  • С “Почетен знак на МВР“-III степен от Министъра на вътрешните работи – Старши инспектор Пенко Дацев, началник на „Оперативна дежурна част“ в ОДМВР-Разград
  • С “Индивидуална парична награда” от Министъра на вътрешните работи – за проявена инициативност и високи професионални резултати инспектор Радомира Христова, сектор „Криминална полиция“ в РУ-Разград
  • С „Индивидуална парична награда“ от Главен секретар на МВР –

                    Татяна Атанасова, старши разследващ полицай

  • С колективни парични награди от Директора на ОДМВР-Разград са удостоени служителите на 8 структурни звена, сред които РУ-Разград, РУ-Исперих и РУ-Кубрат
  • „Писмена похвала“ от Директора на ОДМВР получават общо 52-ма служители на Дирекцията
  • С индивидуална парична награда от Директора на ОДМВР-Разград са отличени 8 служители от Дирекцията