Във връзка с професионалния празник на Българската полиция – 8 ноември, за проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения са наградени:

  • С “ИНДИВИДУАЛНА ПАРИЧНА НАГРАДА” от Главния секретар на МВР главен комисар Петър Тодоров е отличен старши инспектор Неделчо Симеонов, началник на група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Разград
  • С “ПИСМЕНА ПОХВАЛА” от Директора на ОДМВР старши комисар Диян Минков са наградени 15 служители:  
  • Трима младши инспектори от сектор „Пътна полиция“
  • Седем служители от криминална и охранителна полиция в РУ-Исперих
  • Четирима инспектори от криминална полиция в РУ-Разград
  • Един младши експерт от група „Миграция“ в ОДМВР-Разград

Отличията се дават за съществен принос при изпълнение на професионални задачи.

Отбелязването на празника на българската полиция е въведено през 1924 г. по предложение на Софийския градоначалник – о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светец-патрон е потърсена консултация от Светия синод и след обсъждане е избран Св. Архангел Михаил. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява: „Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда за патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите“. Денят се е отбелязвал до 1943 г. С решение на Министерски съвет е възстановен като празник на полицията през 1998 г.