Търсят се кандидатки за сезонна селскостопанска работа в Кралство Испания, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Заявените за цялата страна общо 450 места за работнички за бране на ягоди са по браншова оферта на испански работодател от провинция Уелва.

В нея конкретно са описани изискванията към кандидатките, както и условията на работа.

Ягодоберачките трябва да са на възраст от 20 до 40 години, да имат опит в селското стопанство.

Тази година климатичните условия в Уелва са много добри и по информация от кооператива CORA периодът на заминаване ще бъде през февруари-март.

Заплатата е 38 евра и 40 евроцента чисто след съответните удръжки.

Работното време е съгласно колективния трудов договор за селското стопанство за провинцията – 6 часа и половина.

На наетите българки се осигурява безплатна квартира, като пътуването до Испания е за сметка на работничката (стойността на билета се удържа от първата й заплата), но ако тя остане до края на кампанията при работодателя, то той заплаща билета й за обратния път до България.

Режийните разходи от около 15-20 евро на месец се заплащат от самите работнички.

Датите на интервютата за записалите се кандидатки от Лудогорието са на 28 и 29 януари в Разград, в залата на хотел „Централ“, на адрес ул.„Бели Лом” № 40.
Важно уточнение е, че по офертата може да се кандидатства до самия ден на интервюто, което означава, че и други жени, имащи желание и отговарящи на критериите, могат да заповядат в Разград без предварително да са записани.
Всяка кандидатка трябва да носи четливо копие на лична карта/паспорт, с написани имената на майката и бащата на латиница, както и актуален телефон за връзка.
Онези, които имат предишна заетост в Испания, е добре да носят документи, удостоверяващи тази заетост.
Пълна информация за конкретните изисквания на испанския работодател, образци и подробни указания за необходимите документи, които да се носят на интервюто, желаещите да работят в Испания могат да получат във всяка дирекция “Бюро по труда”.