51 работни места за младежи до 29 години са заявени в дирекциите „Бюро по труда” в област Разград по програмата „Старт на кариерата”, съобщиха от Агенцията по заетостта.

Изискванията към младежите са завършено висше образование и липса на трудов стаж по придобитата специалност.

Осигурява се деветмесечна заетост в териториални поделения на централни ведомства, областната и общинските администрации – според конкретните потребности на всеки работодател. Например, в Областна администрация работните места са 3. Седемте общини от областта са дали общо 20 заявки по програмата. В териториални поделения на различни изпълнителни агенции и ведомства в област Разград също се търсят специалисти (общо 28): Агенцията за социално подпомагане, Областната дирекция „Земеделие”, ОД на МВР, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Комисията за защита от дискриминация, Националния осигурителен институт, дирекциите „Бюро по труда” и др.

Крайният срок за кандидатстване е 19 ноември тази година. Документите за участие в процедурата се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата. С цел улесняване на достъпа на младите хора до участие тази година Агенцията по заетостта е осигурила и възможност за подаване на електронни заявления.

Повече подробности могат да се открият на официалната страница на Агенцията по заетостта на адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/, както и на информационните табла във всички бюра по труда в страната.