Анонимно телефонно обаждане от мъжки глас е постъпило около 13 часа на 16 май на тел.112, съобщиха от ОД на МВР. Лицето съобщило, че пред хранителен магазин в село Ясеновец се продават наркотици. При извършената проверка е установено, че информацията е невярна, а обаждащият се е 64-годишният Н.М. от Ясеновец.

Отпочната е проверка по чл.326, ал.1 от НК.

ОДМВР – Разград напомня на гражданите, че при подаване на фалшиви сигнали в Закона за Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112 са предвидени санкции, изразяващи се в съставяне на актове и налагане на солидни глоби. Който ползва не по предназначение ЕЕН 112, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв. За неверни или заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, глобата е от 2000 до 5000 лв. Когато в тези случаи са мобилизирани ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв. в случай, че не подлежи на по-тежко наказание, както и обезщетение за причинените на службата вреди.
При повторно нарушение налаганите глоби или имуществени санкции са в двоен размер.
Телефон 112 не е информационен телефон, той не обслужва повиквания от неспешен характер – сигнали за неработещи светофари, проблеми с елекро и водоподаването, нарушени пътни участъци и пр.
Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имуществото ви.