Сборникът „Известия на Регионален исторически музей – Разград“, т. III, ще бъде официално представен в двора на Етнографския музей от 17.00 ч. в петък, 20 май.

В събитието ще участват и част от авторите на публикациите в него, а дошлите на представянето ще могат да вземат автограф от тях.

Луксозното издания на музея излезе от пречат още миналия ноември, но заради ограничителните противопандемични мерки, досега не можеше да бъде представено пред широка аудитория.

В сборника са включени 31 статии на 50 автори от цялата страна, тематично разделени в пет направления: Археология; Нумизматика; История на българските земи XV-XIX в.; Нова и най-нова история“.

Издаването на „Известия“-та е по идея на бившия директор на музея Иван Иванов. Първите се появиха на бял свят през 2014 г, вторите – през 2017 г. Главен редактор и на трите тома, отпечатани в издателство „Фабер“ – Велико Търново, е главният уредник в Георги Дзанев, а в редколегията са негови колеги музейни специалисти.

Сборникът „Известия на Регионален исторически музей – Разград“, т. III, може да бъде купен в Билетния център на музея /на територията на древния Абритус/ на цена 35 лева.