Музейните работници от Исторически музей – Исперих подкрепят исканията и се присъединяват към националния протест на 24-ти ноември 2015 г., съобщиха от културната институция.
Те ще протестират на работните си места с лентички на реверите с надпис „Аз протестирам!”.

На 24-ти ноември 2015 г. музейни работници от цялата страна, организирани от синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа”, организират национален протест „Ден на недоволството!”.
Исканията им под формата на декларация са изпратени до министър-председателя Бойко Борисов и до председателя на Народното събрание Цецка Цачева:
1. Да бъде увеличен бюджетът на политиката в областта на опазването на движимото и недвижимото културно наследство, за да може да се осъществи реформата в музейния сектор и да започне реалното изпълнение на заложените приоритети, свързани с културните ценности в програмата на правителството!
2. Да бъде увеличен и уеднаквен единният разходен стандарт на 103-те музея и галерии с регионален характер!
3. Да бъдат заложени средства за въвеждане на допълващ стандарт за управляваните открити площи и брой сгради!
4. Да бъде увеличена средната работна заплата в сектора, минимум с 50 %, за да се достигне равнището на средната работна заплата в България!