Ново ПОС – терминално устройство функционира в сектор „Пътна полиция“-Разград, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. Устройството е позиционирано в звено „Административно-наказателна дейност“ и дава възможност на гражданите да заплащат наложени глоби по ЗДвП /фишове, електронни фишове и наказателни постановления/.

Удобството за хората се изразява във факта, че не се начисляват допълнителни такси. Освен това от момента на заплащането й, глобата се отразява като платена в информационната система на МВР.

Работното време с граждани на звено „АНД“, където е поставен ПОС-терминалът, е от 8.30 – 12.00 часа и от 15.00 до 16.30 часа.