Мобилната автоматична станция на ИАОС следи от вчера качеството на въздуха в Разград. Заради множеството сигнали за неприятни миризми в града планираният годишен мониторинг беше изтеглен две седмици по-рано от предвиденото. Станцията е разположена в двора на детска градина „Пинокио“, в кв. „Лудогорие“, откъдето са получени най-много сигнали. В рамките на две седмици ще бъдат следени нивата на основните замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и сероводород.

Тази сутрин дежурен екип на инспекция е извършил извънредна проверка на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет“ АД-клон Разград. Взети са днес сутринта проби от отпадъчни води при нормален отток. На площадката на ПСОВ на дружеството се извършват планирани ремонтни дейности на  биостъпалото, които трябва да прилкючат да края на месеца. По тази причина пречиствателната станция не функционира ефективно.

При извършените обходи в района на двете пречиствателни станции тази сутрин не са установени неприятни миризми. Данните от станцията през последното денонощие не показват превишения на следените показатели.