Мобилна библиотека към Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” редовно посещава Дома за възрастни хора с деменция /ДВХД/ в Разград. В поредното издание в двора на Дома на открито, Димитър Петров и Мила Маринова четоха стихове от любими български автори, предварително предложени от домуващите. Звучаха стиховете на Христо Ботев, Иван Вазов, Никола Вапцаров, Дамян Дамянов и Павел Матев.

В последния понеделник на всеки месец Мобилна библиотека ще представя предпочитани произведения и книги.