ЛУКСОЗНОТО ИЗДАНИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ТЕМАТИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ КУПЕНО ОТ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ГО ИМАТ В ДОМА ИЛИ ОФИСА СИ

Многолистов луксозен календар за 2022 година издаде Регионален исторически музей – Разград.

Той е на археологическа тематика и включва 12 движими културни ценности – датирани от средата на V хил. пр. Хр. до периода на късната античност – V век сл. Хр. Всички те се съхраняват във фонда на РИМ – Разград. Находките с висока културна и научна стойност разкриват богатото културно-историческо наследство на Лудогорието – Земя на древни цивилизации.

Идеята е чрез календара артефактите, сътворени от нашите предци, да достигнат до възможно най-широк кръг от хора и да популяризират богатия исторически и научен фонд на музея.
С многолистовия луксозен календар вече разполагат всички културни институти в Разград, ще ги получат в и много музеи, организации и ведомства в страната, с които РИМ – Разград си партнира.
Календарите могат да бъдат купени при заявка от 4 януари 2022 г. на тел.: 0887/833-923 и в Билетния център на музея – тел.: 0878/90 14 39.