Млади еколози от област Разград участваха в регионален екологичен форум „Земята е единственият ни дом и от нас зависи да я опазим“, посветен на международния ден на Земята – 22 април. Организатори на събитието бяха Регионално управление на образованието гр. Разград и ЦПЛР – ЦУТНТ – Разград, съобщи директорът на ЦУТНТ Цвети Русева.

В екологичния форум се включиха представители на следните образователни институции: ОУ “Васил Левски“ – гр. Разград с ръководители Петя Николаева и Диана Райкова, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев” – гр. Разград с ръководители Дарина Русева Димова и Полина Куманова, ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих с ръководител Силвия Василева, ПГЗ „Климент Тимирязев“ – гр. Завет с ръководител Мерлин Юсеин, ПГХТБТ „Мария Кюри“ – гр. Разград с ръководител Недка Тицова, НПТГ „Шандор Петьофи“ – гр. Разград с ръководител Веселина Русева, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ – гр. Разград с ръководител Нихат Мехмедов.

Младите еколози участваха с постери и макети, имащи за цел да покажат уникалността на нашата планета и необходимостта всички хора да полагат усилия за нейното опазване.

Гости на екологичния форум бяха  Светослав Добрев – началник  отдел  „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване“ в РУО – Разград и Галина Пенева – старши експерт по природни науки и екология в РУО – Разград.

Всички участници и ръководители получиха сертификати получиха сертификати за участие в регионалния екологичен форум.

След представянето на постерите и макетите госпожа Галина Пенева изказа благодарност към участниците и техните ръководители и изрази надеждата си, че младите хора – участници в събитието, ще останат съпричастни към бъдещето на нашата планета.