В рубриката «Младите» ще чуете интервю на Сияна от клуб «Репортери» към ЦУТНТ, с ръководител Веселина Йотова. Интервюто е с Румен Иванов – ръководител на Детска танцова школа «Хорце» към Центъра за работа с деца и на Танцов клуб «Калина Рада».
Интервюто получи 2-ра награда във Втора възрастова група в раздел «Интервю» в направление «Радиожурналистика» в Шестия национален ученически журналистически конкурс «Григор Попов».