В рамките на провелата се информационна среща младежите се запознаха с дейността и безплатните услуги на мрежата от 28 информационни центрове в страната, както и с условията за кандидатстване с проекти по европрограмите в периода 2014-2020 г, съобщиха от ОИЦ.

Научиха за постигнатите резултати от петгодишния период на функциониране на Областния информационен център (ОИЦ) в Разград.

Експертите на ОИЦ разказаха за възможностите за подкрепа на проекти, насочени към потребностите на учащите се и младежите в малките населени места от общините в областта. Отговориха на въпроси относно начини за подготовка и участие на заинтересованите граждани и организации в проекти, финансирани от еврофондовете. Направиха преглед на някои от осъществените знакови за Лудогорието европроекти през изтеклия програмен период 2007-2013 г.

Присъствалите на срещата участват в проект „Активни младежи – силни позиции”, финансиран от Националната програма за младежта 2016-2020 г., с бенефициент Сдружение с нестопанска цел „Феникс-Разград”. Ръководителят на проекта и председател на Сдружението Огнян Станчев представи текущото изпълнение на проектните дейности. Заяви намерението на всички да използват предоставената информация, за да са успешни при осъществяване на инициативи от местните младежки инициативни групи и да бъде стимулирано общностното развитие в малките населени места, с двигател младите хора.