От 21 до 23 май 2019 г. в с.Червена локва – община Габрово се проведе обучителен семинар за младежи –доброволци към Общинските съвети по наркотични вещества към градовете Габрово, Шумен, Ловеч и Разград., съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Основната цел на този тип обучителни семинари е да изгради обучени и мотивирани екипи от младежки лидери, които да помагат на други млади хора в усвояването на знания, развиването на умения и формирането на нагласи за здравословни решения и поведенчески избори, чрез организирани или неформални дейности за превенция на зависимости. Същевременно младите хора имаха възможност да обменят идеи, опит и добри практики. Обучители бяха Милена Петрова и Павел Павлов, представители на фондация „Само днес“, притежаващи нужната експертиза и дългогодишен опит в сферата  на превенцията, лечението и рехабилитацията на зависимости.

         От Разград
участие взеха ученици от следните училища: ППМГ „Акад.Н.Обрешков“, ПГПЧЕ
„Екзарх Йосиф“, НПТГ „Шандор Петьофи“, ПГИ „Робер Шуман“, ПГТС „Хр.Смирненски“
и ПГХТБТ „Мария Кюри“.  Групата беше
придружавана от Станислава Петрова – секретар ОБСНВ, Миневер Мехмед –
гл.експерт ПИЦ и Живка Ангелова Хоанг – медицинско лице.