По повод Световният ден на социалната работа, на гости на Областния управител бяха младежи от Комплекса за социални услуги за хора с увреждания – с.Просторно, съобщиха от пресслужбата на губелнатора.
Те подариха на г-н Кившанов много красив, собственоръчно изработен сувенир и го поздравиха със стихотворение.
От деня, в който бе закрит Домът за деца с умствени увреждания в село Просторно, в сградата е открита нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства, която функционира като държавно делегирана дейност. Това е първата разкрита социална услуга за лица с психични заболявания на територията на област Разград.
По повод Световният ден на социалната работа Манол Кившанов пожела на всички, които някои наричат „различни”, да получават най-добрата специализирана грижа, помощ и подкрепа, и винаги да се чувстват значими и обичани. А на социалните работници, психолози, медици, рехабилитатори, които ежедневно се грижат за хората с увреждания, Областният управител пожела много здраве, вяра, сили и професионални успехи!