Областният информационен център (ОИЦ) – Разград бе организация домакин в 21-то издание на инициативата „Мениджър за един ден” на Джуниър Ачийвмънт – България. Мотото на кампанията през 2023 година е „Започни от тук!”.

Целта на инициативата е в рамките на един ден младежите да получат възможност за кариерно ориентиране и да се запознаят с реалната работна среда в Областния информационен център.

За обявените в електронната платформа на кампанията „свободни позиции” за длъжността „Експерт по европейски програми и проекти” кандидатстваха студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев” – Филиал Разград и ученици от местни гимназии. 

Експерти за ден бяха студентите Цветомира Бонева, Стела Радославова, Пламен Добрев,  Иванка Климова и Наталия Беверсдорф, единадесетокласниците от Професионалната гимназия по икономика „Робер Шуман” Виктория Владимирова, Елина Христова, Кристиана Иванова и Никола Бонев, и Мерт Нухредин от Профилираната природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков”.

В офиса на ОИЦ стажантите бяха придружени от директора на Филиал Разград на РУ „Ангел Кънчев” проф. д.н. Станка Дамянова и преподавателя от ЦПЛР – Център за ученическо техническо и научно творчество Ренета Маринова.

Проф. Дамянова представи специалностите, които се изучават във Филиал – Разград на университета, като наблегна на възможностите в различните професионални сфери, в които завършилите образованието си специалисти могат да се реализират.

Управителят на ОИЦ – Разград Юлиян Данаилов сподели възможности за привличане на еврофинансиране чрез които да се развие региона в периода до 2030 година. Подчерта значимостта и активността на всеки представител на местните общности в този процес.  

Младите хора се запознаха с дейността и услугите на мрежата от Областни информационни центрове в страната, Единния информационен портал www.eufunds.bg и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Получиха информация за процесите по разработване и изпълнение на проекти за привличане на европейско финансиране.

Студентите и учениците разказаха своите виждания за бъдещото си професионално развитие, като подчертаха, че голяма част от тях са свързани с изучаваните от тях специалности, и че идеите им могат да се реализират и чрез проекти с евросредства.

Накрая всички получиха сертификати за участието си в кампанията и се обединиха около мнението, че пребиваването им в ОИЦ – Разград е било полезно за развитието им и ще участват в подобни инициативи и в бъдеще.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.