МКБППМН-Кубрат издаде нов
образователен продукт със заглавие „Знанието е превенция“.  Автор на методическото помагало е д-р Надие
Карагьозова, която предлага няколко идеи за позитивно семейно и училищно
възпитание. Помагалото е подходящо за широк кръг читатели – педагози, родители,
ученици, студенти, възпитатели от различни учебни институции и съдържа набор от
игри подходящи за разширяване на социалната и емоционална култура на подрастващите.
 Председателят на местната комисия и
заместник-кмет Орхан Мехмед, подкрепи новия образователен продукти и сподели,
че „превенцията, наистина означава знание
и задачата на субектите по превенция, каквито са и местните комисии
е да информират непрекъснато не само
подрастващите, но и цялата общественост, защото само многообразната и актуална информация,
може да доведе до успешна превенция…“

            Редактор на
изданието е Илияна Банчева, журналист от Общинско радио-Разград, запозната с
дейността на местната комисия и образователните идеи, които застъпва авторката
на изданието. Голяма част от статиите, които засягат актуални въпроси и
проблеми, включени в помагалото са дискутирани в различни предавания на
радиото.

             От бележките на редактора научаваме:

Скъпи читателю,

Държиш в ръцете си уникално четиво! Всяко
подобно Помагало ни дава възможност, малко по малко, да сглобим пъзела на
вечния стремеж да образоваме и възпитаме достойни членове на обществото.

Изложената от автора система по един
невероятно семпъл и ефективен начин ни показва как можем да се облягаме на
извечни духовно – житейски закони при постигането на тази цел – чрез личен
пример, позитивизъм, емпатия, толерантност и поддържане на постоянна активна и
двупосочна връзка между родител – дете – педагог.

В това издание теоретичните елементи на
педагогиката като наука плавно и естествено се преплитат с практическите.
Авторът дава ценни насоки как да се преодолеят т.нар. социална девиация и
образователен нихилизъм.

Д-р
Карагьозова акцентира на необходимостта и ползите от позитивната педагогика
в
наситеното с конфликти, напрежение и стрес ежедневие. На първо място
съвременният педагог е призван да бъде лидер на промяната и вдъхновител, като
същевременно учи и се развива през целия си живот. Възпитанието обаче е функция
и отговорност на родителя. Личният му пример всъщност е най-силното и
въздействащо възпитателно средство за цялостното развитие на детето.

В семейството се формира и отношението на подрастващите към агресията. На усвоените
насилнически поведенчески модели се противопоставят педагози и институции,
осъществяващи превантивна дейност
и
осигуряващи емоционална подкрепа на деца в конфликт със Закона.

Авторът препоръчва превенцията и
овладяването на агресивното поведение да се постига чрез изкуство, творчество,
спорт, тренинги,  ролевите игри и ситуации.

В края на Помагалото са предложени интересни
интерактивни упражнения за повишаване на емоционалната интелигентност и
сплотеност в групата като „Пробив”, „Паяжина”, „Какво
обичам да правя…” , „Всички ние по нещо си приличаме”, „Прогноза за времето”
– „Камъче в обувката”, „Строеж на кула”, 
„Любов и ярост” и други.

В заключение мога само да обобщя, че
най-голямото предимство на това издание е достъпността на текста – интересен и
полезен както за специалиста – педагог, така и за родителя“  –  (
Илияна Банчева-Стоянова)

            Предстои в
началото на новата учебна година, с различни събития, организирани от местната
комисия, методическото помагало да бъде предоставено за ползване от общинските
училища и родителска общност.

            Припомняме, че това е третият творчески продукт на авторката, след наръчника „Малки стъпки – големи ползи“ и практическото помагало „Приложение на игрови подходи за снижаване на агресивността сред 5-7 годишните деца“.

МКБППМН-Кубрат