Благодарствени писма, награди (флаш памет) и материали с позитивни послания получиха 10 учители от кубратски училища сред които и директори с принос в превантивната дейност на МКБППМН за 2018 година, съобщи секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова. Събитието се състоя на 20.12.2018г. в общинската администрация. Срещата откри д-р Карагьозова и запозна участниците с повода за срещата, която съвпадна и с един от коледните празници Игнажден. Поверието гласи, че ако на този ден се срещаш с хубави хора, се очертава и предстоящата година да е добра, …“за това се надявам,  скъпи колеги и деца, че днешния ден е началото на серия от добри срещи и хубави поводи за всички Вас през идната година“ каза д-р Карагьозова и запозна с основните акценти и събития, с които МКБППМН изпраща 2018 година.

Председателят на МКБППМН и заместник-кмет Орхан Мехмед поздрави и благодари на директорите на ПГ-Кубрат -Ива Николова и ОУ-Равно-Ю. Юмук и учителите от общинските училища за активното участие и насърчаване на децата за участие в различните форми на превенция, които е организирала комисията през годините-конкурси, кръгли маси, образователно-информационни кампании, съвместни срещи и др. Пожелана на тях и учениците им, да са постоянни в активността си към различните извънкласни и извънучебни дейности, защото са място за сплотяване на децата и помагат за цялостното им израстване и са полезни за предотвратяване и предпазването им от различни опасности.

Специални гости  на събитието бяха председателят на общинския съвет Хюсен Юмеров и учениците (Ива Митева, Еляра Кенанова и Симеон Атанасов) с награди от национални конкурси представили достойно МКБППМН и Клуб „Емпатия“. Господин Юмеров сподели пред участниците, че с интерес се запознава с периодичните отчети на местната комисия и оценява усилията й в подпомагане на подрастващите за по-добра и успешна реализация в живота и се радва на постиженията на учениците и техните учители.

Подаръците бяха връчени от председателя на местната комисия и председателя на общинския съвет.

Наградените учители са – Цветомира Стоянова, Нуршен Халилова-начални учители от СУ „Христо Ботев“- Кубрат, Ива Николова (директор),  Ахмед Кенар, Айтен Билял, Кенан Софта –учители от ПГ-Кубрат,  Фатме Чакърова –учител в ОУ-Беловец, Гюлбахар Мехмедова-учител в ОУ-Юпер, Вели Мехмедов-учител в ОУ-Бисерци и Ю. Юмук –директор на ОУ-Равно.

Задоволство и удовлетвореност от съвместната работа с МКБППМН-Кубрат споделиха Цветомира Стоянова и Ива  Николова в края на срещата и споделиха как това се отразява на самочувствието и на самите ученици и не скриха желанието си,  да са част и от бъдещите инициативи на комисията.

С почерпка, чаша димящо кафе и хубави празнични пожелания завърши партньорската среща на МКБППМН-Кубрат.