Свидетелства по случай завършване на музикалната учебна година получиха децата от класа по пеене с ръководител Гинка Денчева към местното читалище на 25 май 2019 година, съобщи секретарят на МКБППМН д-р Надие Карагьозова – Нади. В деня на награждаването малките таланти също имаха изява- взеха участие в четвъртото издание на  на ретро-парада,  организиран от „Авто-мото-ретро клуб „Хан Кубрат“ и Община Кубрат, атрактивно събитие за майския календар на града в последните години.

            11 талантливите деца от школата поздравиха с букет от песни  от различни жанрове гостите на града, участниците в ретро-парада и домакините на събитието, след което получиха своите свидетелства за успешно приключване на годишните занимания и награди осигурени от МКБППМН-Кубрат и ЕТ „МИЦ-МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ“, дългогодишен партньор на местната комисия, който винаги подкрепя децата на родния си град.

            Всяка година
школата организира пролетен концерт, на който децата имат възможност не само да
покажат талант и какво са надградили, но и да напомнят, че изкуството си остава
един силен фактор за излъчване на позитивни послания.

            Наградите
връчиха кмета на Общината Алкин Неби, председателят на Общинския съвет-Хюсеин
Юмеров и заместник кметовете Орхан Мехмед и Женифер Пойраз.

            Децата и
техният ръководител Гинка Денчева получиха поздравителен адрес  от името на председателя на местната комисия,
секретаря и фирмата-партньор в което се казва:

Скъпи деца  от Музикалната
школа  към читалище

„Св. св. Кирил и Методий“-Кубрат,

         МКБППМН (местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“ и  ЕТ „Миц-Мирослав Цветков“-Кубрат имат
удоволствието да поздравят Вас и Вашите ръководители за усърдието и желанието
да развивате и съхранявате традициите на изкуството-извор на мъдрост и знание.

        По случай завършването на музикалната година, приемете нашите
най-добри пожелания и скромни подаръци и не спирайте да ни радвате с
постиженията си.

      С уважение,

Орхан Мехмед- заместник-кмет и председател на МК

Д-р Надие Карагьозова- секретар на МК и ръководител на Клуб „Емпатия“

и ЕТ „Миц-Мирослав
Цветков“

Кубрат, 25 май 2019
година