Адвокат, банкер, инженер и полицейски служител отговаряха на ученически питания в организираната от МКБППМН-Кубрат интерактивна среща на тема „Кариерно ориентиране“, съобщи секретарят на местната комисия д-р Надие Карагьозова. Учениците от 10 „а“ и 10 „б“ клас с класни ръководители Валентина Петрова и Евгений Лазаров от местното СУ „Христо Ботев“ имаха възможност на 28 май 2018 година да дискутират по една от най-важните въпроси, който стои пред учениците от горния курс- „А сега накъде?” и избор на професия.
„Всяка професия има своите специфични характеристики и определен профил, в който всеки трябва да се разпознае по някакъв начин –защо се ориентира към точно тази професия, има ли нужната подготовка за нея, вижда ли се като успешен в тази област, какви са очакванията му…“ тези въпроси засегна секретарят на МКБППМН и авторката на „Час по щастие“ д-р Надие Карагьозова, която беше ментор и водещ на срещата.
Адвокат Бахтишен Басри, Галя Цекова-началник на банков клон в града, Мирослав Минев-инспектор ДПС и инженер Ергин Чакъров- запознаха учениците с основните характеристики на професиите, които са избрали, какви изпити се изискват, какви са трудностите и предизвикателствата на студентския живот и др. превърнаха срещата в полезна образователно-информационна дискусия.
„Благодаря Ви за интереса и за ползите от съвместните ни срещи, каза в края на срещата д-р Карагьозова, като поздрави за активността и инициативата учениците Зеррин Неби и Синем Меджнун от 10 „а“ клас, които имат много хубави моменти в превантивната работа на МКБППМН. И не забравяйте, че знанието е превенция, колкото повече сте информирани, толкова по лесно ще взимате решения и правите добри избори“ каза още д-р Карагьозова.