Сектор „Плодове и зеленчукопроизводство“ и в частност малинопроизводството вече е приоритет за подпомагане от държавата, каза днес в Лозница министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя бе специален гост на Националното изложение на малинопроизводители и ягодоплодните в лудогорското градче.
За пръв път държавата подпомага и организирането на Фестивала на малината, защото в този регион на страната площите с малини са повече от 10 процента от всичките 16 000 декара в страната. Малинопроизвоството е включено в програмата за директни плащания, защото този вид дейност осигурява траен поминък и доходи на много хора. Тази година сумата за сектора е 2 100 000 лева. Силно се надявам това де е стимул за все повече стопани за се включват в този сектор и и площите стават все повече, изрази позицията си Десислава Танева. В стартиралата нова мярка на земеделското министерство „Инвестиции в земеделските стопанства“ подадените проекти надхвърлят четири пъти предвидения за това бюджет. 48% от тях са от сектора „Овощарство зеленчукопроизводство“. А сред подадените проекти по програмата „Млад фермер“, които също надхвърляли два пъти бюджета, пак най-много били кандидатите да се занимават с отглеждането на плодове и зеленчуци.
Сред новите правила за подпомагане на фермерите, които сега се изработват, ще са интезитетът на плащанията, максималният размер на проекта и още добавки за различните критерии при кандидатстване, заяви министър Танева. Тя декларира, че малинопроизводството е важно и за Министерството на земеделието и храните, и за страната точно заради създаването на трайна заетост и доходи за хора и семейства в селските райони на България.
Министър Десислава Танева имаше среща с малино- и ягодопроизводители, посети малиновите насаждения край Лозница и хладилното предприятие за замразяване и преработка на малини в града. Сред официалните лица на Националното изложение на малинопроизводителите бяха още Божидар Петков, председател на Асоциацията на малинопроизводителите, зам-.председателите на Агенцията по безопасност на храните, зам.-областният управител на Разград Виолета Тодорова, кметове от съседни общини. На всички тях домакинства кметът на лозница Айхан Хашимов.
В изложението участват производители на малини от Попово, Омуртаг, Преслав, Лозница и селата Ловско, Крояч, Тръбач, Веселина и Синя вода.
Изложението продължава до неделя.