Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще присъства на първата копка на пътя Търговище – Разград – съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“. Сред официалните лица ще бъде председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов, народният представител от Разградски избирателен район от ПП ГЕРБ Десислава Атанасова, областните управители на Разград и Търговище, кметове и други офиц.иални лица.

Церемонията е утре, 17 юни, от 10,00 ч. на кръговото кръстовище до село Трапище.

Изпълнител на строително-монтажните работи е търговищката фирма „Пътстройинженеринг-Т“ ЕАД, която преди няколко години е извършила и ремонта на същото шосе на територията на съседната административна област. Стойността на договора е 14 730 557,56 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява „Пътинвест-инженеринг”АД. Техният договор е за 360 423,60 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Трансконсулт – 22“ООД. Договорът им е за 9 949,50 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0012 Лот 13 ,,Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832,85 и от км 11+942,87 до км 30+658,87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“ е 15 526 036.84 лв. с ДДС. Съфинансирането от Европейския съюз е 85% – 13 125 731.31 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 2 316 305.53 лв. с ДДС, а собственият принос е 84 000 лв. с ДДС.