„В момента разработваме програма за заетост, насочена към хората в предпенсионна възраст. Целта е да направим ефективна програма, която да предоставя устойчива заетост и да провокира интереса на хората. Много е важно така да я направим, че тя да не е проформа, а чрез нея да включим колкото се може повече хора над 50 години на пазара на труда“. Това обяви министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин по време на работна среща в Областна администрация Разград със служителите на структурите към министерството, в това число – Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда и Агенцията за социално подпомагане, от Област Разград.
По време на разговора той призова за предложения, свързани с ефективността на програмата за заетост за хората в предпенсионна възраст. „За мен е важно да се вземе предвид опита на колегите по места, когато разработваме програмата. Спецификите на отделните райони са от съществено значение и трябва да бъдат отчетени, тъй като и хората, за които правим тази програма, очакваме да са от цялата страна, не само от няколкото най-големи градове в България“, коментира още министърът.
По време на срещата със служителите, министърът се запозна и с особеностите при реализирането на младежките програми в Областта. Област Разград е сред областите с рекордно ниска младежка безработица. Предизвикателството обаче е насочено към активното включване на пазара на труда на т. нар. „демотивирани млади“. За целта в Регионалното бюро по труда вече има действаща система за активно откриване на младежи, убеждаването им и вписването им в Бюрата по труда, където да им бъдат предложени подходящи работа или професионални обучения.