1 регионална и 5 читалищни библиотеки в Разградска област ще получат финансиране по програмата на министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2015 година. Хубавата новина съобщи старши експертът в регионален център „Читалища” Даниела Петрова. Това са: Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, НЧ „ Напредък-1901” Разград, НЧ „Развитие 1910” село Малък Поровец, НЧ „Слънчев лъч – 1902” село Островче, НЧ „Васил Левски” – 1937” с Богомилци и НЧ „Димо Арсов – 1926” село Ловско. Сумите ще бъдат използвани за обновяване на библиотечните колекции.
Целта на програмата е осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, с което да се активизира интереса към книгата и четенето, и по този начин библиотеките да се развиват като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация сред всички възрасти – от най-малките до най-възрастните им потребители.