Считано от 12 август 2020 г. Милена Орешкова е освободена от поста „заместник-кмет на Община Разград”.

Това става на основание чл. 39 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, според който заместник-кмет може да бъде освободен без предизвестие със заповед на Кмета на общината.

Вследствие на това решение ресорите „Образование”, „Социални дейности” и „Здравеопазване” преминават на пряко наблюдение на Кмета на Община Разград.