На 26 май в офиса на Центъра за обществена подкрепа се проведе кръгла маса „Ранните бракове – проблеми и последствия”. На нея присъстваха институции, работещи с деца, неправителствени организации, директори на учебни заведения, представители на общинската и областна администрация, полицаи, които споделиха добри практики за задържане на децата в училище и мотивирането им да се образоват, вместо да създават семейства.
Като основни причини за ранните бракове специалистите очертаха миграцията и бедността. Те се обединиха около идеята, че проблемът с ранните бракове може да бъде решен с всеобхватна държавна политика – социална работа, спазване на законите, целогодишни кампании, интензивна работа с родители, младежи и деца.
Инициативата на Центъра за обществена подкрепа е част от проект „Спиране на процеса на маргинализация на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността” се изпълнява от Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет в партньорство с община Кюстендил и фондация „Здраве и социално развитие” и е финансиран от Фондация ВЕЛУКС.
В рамките на проекта в Разград бе организиран конкурс за рисунка и есе на тема „Искам да се уча, искам да сполуча“. Връчването на наградите и обявяване на победителите от конкурса ще бъде в началото на юни в офиса на Центъра за обществена подкрепа, където ще се проведе заключителен хепънинг с всички участници в надпреварата.
В рамките на проекта Центърът за обществена подкрепа проведе срещи с ученици в учебните заведения в Стражец, Ясеновец и Осенец.