Общинска избирателна комисия Разград

РЕШЕНИЕ
№ 141 – МИ
Разград, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от гласуването за общински съветници.

Р Е Ш И:

I.Общинската избирателна квота е 485 гласа

II.Избрани за общински съветници независими кандидати няма

III.Мандатите за общински съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили действителни гласове не по – малко от общинската избирателна квота, както следва:

Ном.
бюл.
Наименование
на партията или коалиция
Брой
мандати
33 ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ
4
43 ПП
ГЕРБ
8
55 Движение
за права и свободи – ДПС
6
56 БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
6
67 Местна
коалиция ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС,
ВМРО-БНД)
3
68 Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ(ДА
БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено движение)(СЪЮЗ НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ)
6

II. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена
на общинските съветници
Партия/коалиция/местна
коалиция/независим
Ахмед
Басриев Ахмедов
ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ
Гюлчин
Мехмедова Ахмедова
ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ
Ремзи
Реджеб Осман
ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ
Свилена
Дечева Дечева
ЗЕМЕДЕЛСКИ
НАРОДЕН СЪЮЗ
Валентин
Стефанов Василев
ПП
ГЕРБ
Галина
Милкова Георгиева-Маринова
ПП
ГЕРБ
Мариан
Пламенов Иванов
ПП
ГЕРБ
Надежда
Радославова Димитрова
ПП
ГЕРБ
Наско
Стоилов Анастасов
ПП
ГЕРБ
Радиана
Ангелова Димитрова
ПП
ГЕРБ
Радостина
Цветанова Иванова
ПП
ГЕРБ
Стефан
Димов Стефанов
ПП
ГЕРБ
Али
Бахриев Кязимов
Движение
за права и свободи – ДПС
Ирфан
Салъфов Ахмедов
Движение
за права и свободи – ДПС
Левент
Али Апти
Движение
за права и свободи – ДПС
Нюсрет
Исмет Мустафа-Салим
Движение
за права и свободи – ДПС
Сузан
Мехмедова Съдкъ
Движение
за права и свободи – ДПС
Хасан
Халилов Хасанов
Движение
за права и свободи – ДПС
Добрин
Младенов Добрев
БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
Елка
Александрова Неделчева
БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
Надежда
Иванова Анастасова
БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
Николай
Стефанов Колев
БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
Стоян
Димитров Ненчев
БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
Таня
Петрова Тодорова
БСП
ЗА БЪЛГАРИЯ
Антон
Руменов Монев
Местна
коалиция ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС,
ВМРО-БНД)
Калоян
Руменов Монев
Местна
коалиция ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС,
ВМРО-БНД)
Руско
Кулев Дянков
Местна
коалиция ВМРО – БНД (АБВ, МИР, ПБС,
ВМРО-БНД)
Джипо
Николов Джипов
Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено
движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
 Иво
Борисов Димитров
Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено
движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
Милен
Йоргов Минчев
Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено
движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
Мирослав
Тодоров Грънчаров
Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено
движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
 Огнян
Досев Обрешков
Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено
движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)
 Пейчо
Добрев Георгиев
Местна
коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-
ОБЕДИНЕНИЕ(ДА БЪЛГАРИЯ,ДСБ,Зелено
движение)(СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ
СИЛИ,ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ)

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Секретар: Савина Миткова Ангелова

* Публикувано на 28.10.2019 в 11:58 часа