Общинският съвет в Разград одобри днес на сесия двата договора за кредит с фонд ФЛАГ. Решението за първия кредит от 605 000 лв. бе взето с 25 гласа „за” и 2 против, а за втория заем от 3 млн. лв. – единодушно с 27 гласа „за”, без против и въздържали се. Против гласуваха двамата присъстващи съветници от Синята коалиция, тъй като според тях е можело да бъдат заделени собствени бюджетни средства.

По силата на двата договора общината ще поеме дългосрочен общински дълг за реализация на проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр.Разград” по договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с максимален размер на дълга до 3 000 000 лв /до три милиона лева/ и още 605 000 лв. за частта на собствения принос на общината.