Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров откри и ръководи заседанието на Общинската епизоотична комисия, която заседава днес във връзка с обсъждане на мерки срещу появата на заболяването птичи грип на територията на общината.
Разград е сред общините в страната, в които се отглеждат най-много птици и затова мерките за недопускане на инфлуенца по птиците трябва да са спазват строго – около това мнение се обединиха експертите, участващи в заседанието. Капацитетът на предприятията от сектора в общината е 1 784 494 бройлера, има две стопанства с общо 217 760 кокошки-носачки, а най-новата люпилня е с капацитет 749 496 яйца – съобщи д-р Върбан Белчев от Областната дирекция по безопасност на храните-Разград. Ветеринарите увериха, че техните проверки в големите индустриални предприятия показват, че се прилагат сериозни мерки за биосигурност.
Сред предложенията, които ще бъдат включени в заповед на Кмета на Община Разград, е забраната птици от задния двор да напускат дворовете на стопаните си, да не се отглеждат заедно водоплаващи птици и кокошки, а също и веднага да се информира ветеринарния лекар при признаци на заболяването.
На заседанието бе прието и предложението на заместник-кмета Мирослав Грънчаров в селата да се организират общоселски събрания, на които ветеринари да разяснят опасностите от болестта птици грип.