Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на Постоянната областна епизоотична комисия, чиято основна тема бе превенцията на разпространението на болестта Африканска чума по свинете, съобщиха от пресцентъра на областна управа.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните-Разград д-р Илиян Драмалиев запозна участниците в заседанието с епизоотичната обстановка в страната и в Област Разград по отношение на това заболяване след първия потвърден случай в село Тутраканци, община Провадия, област Варна. В област Разград няма случаи на тази болест, взети са 7 проби от диви свине, но те са били отрицателни. Ветеринари от Разград обаче са съдействали на колегите си от Варненско при вземането на проби – съобщи д-р Драмалиев.

Тъй като превенцията срещу Африканската чума по свинете бе тема и на предишното заседание на Областната епизоотична комисия днес бяха обсъдени допълнителни мерки, след първоначално взетите. На общинските кметове ще бъдат изпратени информацията и съветите за собствениците на животни, те от своя страна трябва да ги разпространят сред селските кметове, които пък да уведомят жителите на населените места. Към кметовете на населени места ветеринарите апелират да подготвят списък със собствениците от типа „заден двор“, които отглеждат малък брой свине, те ще бъдат посъветвани да не хранят животните с отпадъци от месни продукти с неясен произход, което е една от възможностите за разпространение на болестта. Участниците в заседанието решиха още да се укаже на общинските кметове, на територията на които има туристически обекти, да се събират регулярно и унищожават отпадъците от хранителни продукти от чуждестранни посетители.

Обсъден бе и въпросът да се призоват собствениците на свине за домашно отглеждане да ги заколят преди евентуално разпространение на заболяването, за което няма открита ваксина поради изменчивост на вируса. Такова указание обаче няма да се отправя към жителите на региона, нека те сами да преценят как да процедират със своята собственост, но да бъдат внимателни при съмнителни случаи и да уведомяват ветеринарните власти – коментира г-н Хюсмен.

В точка „Разни“ от заседанието на Областната епизоотична комисия Областният управител Гюнай Хюсмен постави още един важен за региона въпрос, като призова общинските кметове да поставят предоставените им по негова идея безвъзмездно от ОДБХ 2500 чипа, което ще е реална крачка към намаляване популацията на безстопанствените животни.