Във връзка с изискванията на чл. 10, чл. 234 и чл. 235 от ИК, и на основание т. 15 от Решение № 1701-НС от 23 февруари 2023г., изменено с Решение № 1728-НС от 02 март 2023г. на ЦИК, РИК-Разград оповестява предприетите мерки позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. на територията на Осемнадесети изборен район – Разградски по общини, както следва:

Община Завет

            Общинска администрация гр. Завет е създала организация за
транспортиране в деня на изборите за Народно събрание на 02.04.2023
година, на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в
придвижването.

            Избирателните секции на територията на община Завет, образувани със
Заповед № УД-02-09-38 от 03.02.2023 г. на Кмета на община Завет
се намират на първия етаж (партер) на сградите и има възможност за
паркиране на автомобили пред тях.
Осигурен е транспорт за придвижване в изборния ден на хора с
увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

            Нуждаещите от помощ в изборния ден, могат да правят заявки, както следва:
            • на 01.04.2023 г. на тел. 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 9:00 ч. до 16:00 ч.
            • на 02.04.2023 г. на тел. 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 8:00 ч. до 16:00 ч. или на място: гр. Завет, ул.“Лудогорие” № 19 (сградата на общинската администрация) в по-горе посочения времеви график.

Община Исперих

Във връзка с насрочените на 02 Април 2023 г. избори за народни представители, Община Исперих е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден:

   Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – Избирателна секция № 181400015 с адрес гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ № 71, исторически музей – изложбена зала/залата под библиотеката/ и Избирателна секция № 181400010 – гр. Исперих, ул. „Васил Левски“ , № 72 – ОУ „Васил Априлов“. 
 • в избрана от него подходяща секция.
 • с придружител. 
 • с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК.
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата Час Телефон за връзка Лице за контакт Адрес
от 27.03. 2023г. до 01.04. 2023г.вкл. 09:00 часа до 16:00 часа 084312006;
0884598414;
0898204141
Севим Адем
Памела Мичева
град Исперих, ул. Дунав  №2
02.04.2023г. 07:00 часа до 19:00 часа 084312006;
0884598414;
0898204141
Севим Адем
Памела Мичева
град Исперих, ул. Дунав  №2

От заявителите се изисква да посочат:

 • адрес, от който да бъдат взети;
 • телефон за връзка;
 • номер на секция, в която ще гласуват;
 • информация относно това дали се придвижват с помощни средства.

Община Кубрат

            В изпълнение на т. 14 от Решение № 1701-НС/23.02.2023 г. на ЦИК, във връзка с насрочените на 2 април 2023 г., избори за народни представители, Община Кубрат е предприела мерки, които да спомогнат на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден: Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

· в избрана от него подходяща секция;

· с придружител;

· с подвижна избирателна кутия, ако в населеното място е назначена подвижна СИК в сроковете по чл. 37 от ИК и Решение № 1738- НС/06.03.2023 г. на ЦИК;

· да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите;

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

Дата Телефон за връзка Час
До 01.04.2023 г. включително през работните дни 0848 72020 08:00 ч. – 12:00 ч. 13:00 ч. – 17:00 ч
На 02.04.2023 г. 0848 72020 07:00 ч. – 18:00 ч.

 Или на място: гр. Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, стая 29.

            Заявителите трябва да посочат:
– адреса, от който да бъдат взети;
– номера на секцията, в която ще гласуват;
– дали се придвижват с помощни средства.

            На територията на Община Кубрат няма избирателни секции, разположени на втори етаж. В близост до сградите, в които са разположени изборните помещения има достатъчно паркоместа, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Лозница

Във връзка с произвеждането на  избори за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г. e създадена организация за транспортиране в деня на изборите на гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението в Община Лозница по следния начин.

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА – нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 02.04.2023г. както следва: тел. 08475 2551; тел. 0886 100 699.

От заявителите се изисква да посочат: адреса, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

Община Разград

            Община Разград уведомява, че в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването, освен в секцията си по постоянен адрес или секцията по настоящ адрес (в случай, че е подал заявление и е бил вписан в избирателния списък по настоящия си адрес), може да гласува:

 • в избрана от него подходяща секция в съответния изборен район;
 • с придружител;
 • с подвижна избирателна кутия, ако трайните увреждания не му позволяват да гласува в изборно помещение;
 • да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата телефон и адрес за връзка час
от 27.03.2023 г. до 31.03.2023 г. включително 084 618 218; 084 618 146 Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.
на 01.04.2023 г. 084 618 218; Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.
на 02.04.2023 г. 084 618 218; 084 618 146 Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато

            От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.

Община Самуил

Във връзка с произвеждането на избори за народно събрание на 02.04.2023 год. в Община Самуил е създадена организация за транспортиране в деня на изборите на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Нуждаещите се могат да подават заявки както следва: на тел.: ( 08477 ) 20-20, Факс: 084 266 030,  електрона поща: info@samuil.bg

Заявителите трябва да посочат:

 1. адреса, от който да бъдат взети;
 2. номера на секцията, в която ще гласуват;
 3. дали се придвижват с инвалидна количка.

Няма избирателни секции, разположени на втори етаж.

Пространствата пред сградите, в които са разположени изборните помещения са достатъчно обширни, което не налага предварително обозначаване на места за паркиране на автомобили, превозващи гласоподаватели с увреждания.

Община Цар Калоян

            Във връзка с произвеждането на избори за избиране на Народни представтели на 02 октомври 2022г., Община Цар Калоян уведомява, че  избирател с увредено зрение или затруднения в придвижването може да се ползва от създадената организация за транспортиране в деня на изборите.

Нуждаещите се от транспортиране могат да подават заявки както следва:

дата   телефон  за връзка   час
 от 26.09.2022г.  до 30.09.2022 г. включително  08424 23 16 от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.
 на 01.10.2022 г. 08424 23 16 от 9:00 ч. до 17:00 ч.
 на 02.10.2022 г. 08424 23 16 от 7:00 ч. до 17:00 ч. непрекъснато 

            От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети; телефон за връзка; номер на секция, в която ще гласуват и дали се придвижват с помощни средства.