Медицинско оборудване пристигна в МБАЛ „Св.Иван Рилски”. То е осигурено по съвместен благотворителен проект MED-Bul, осъществяван със съдействието на ротарианските клубове от Австрия – Ротари клуб Корнойбург и Ротари клуб Клостернойбург, заедно с българския Ротари клуб – ротари клуб София Интернешънъл, чиито секретар е Румен Русинов.

В рамките на благотворителната акция се даряват легла, медицинска апаратура , проходилки постелъчен инвентар,работно облекло, което да се използва за целите на многопрофилните болници за активно лечение в Разград, Търговище и Шумен.

Пратката бе транспортирана в Разград със съдействието на спедиторската фирма „Йобстел България” ООД и частни лица, откъдето ще бъде поделена между трите болнични заведения в региона.

Дарението е резултат на добрите контакти на ръководството на МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Ротари клуб София Интернешънъл