Кръгла маса на тема: „Културно – историческото наследство на Разград и ролята на читалищата за неговото опазване и съхраняване“ се проведе днес в Младежки клуб „Зайо Байо“. Инициативата е част от дейностите по проект „Българското председателство на Съвета на ЕС, Годината на културното наследство и приносът на Разград за европейското многообразие“, изпълняван от Община Разград в партньорство с РЕКИЦ „Читалища“. Всички присъстващи получиха като подарък луксозен цветен албум, представящ културното многообразие на Разград, издаден в рамките на проекта.

Участници в събитието бяха читалищни секретари, председатели на читалища от община Разград, един кмет на населено място, представители на различни институции, сред които Христина Русева – началник отдел „Програми и проекти” в Община Разград, Юлиян Данаилов – управител на ОИЦ, Димитър Петров – завеждащ „Връзки с обществеността” в РБ „Проф Боян Пенев”, Нели Николова и Виктор Пенков – уредници в Регионален исторически музей.

Модераторът Даниела Петрова представи основната цел на проекта – да се повиши нивото на информираност и да се популяризира същността, приоритетите и ролята на българското европредседателство чрез използване ресурсите на читалищата като местни общностни центрове.

Специфичната цел на проекта е да се фокусира вниманието върху културно-историческото наследство на Разград като част от европейската култура, да се изтъкне значението и неговия принос за утвърждаване положителния образ на България.

През месеците март и април РЕКИЦ „Читалища” организира голяма информационна кампания в читалищата в Община Разград, в която взеха участие над 400 души. Чрез презентации, дискусии и информационни материали местните общности бяха запознати със същността, ролята и значението на българското председателство както и с европейската година на културното наследство под знака, на която преминава 2018 година.

На днешната кръгла маса бе поставен акцент върху местната културна идентичност – материалното и нематериалното културно наследство на Разград и специално ролята на читалищата за неговото съхраняване.

По време на форума бяха направени няколко презентации. Първата бе на Юлиян Данаилов – управител на Областния информационен център, който представи приоритетите и резултатите от българското европредседателство. Нели Николова и Виктор Пенков организираха виртуална разходка до музеите и историческите паметниците в Разград. Димитър Петров представи също изключително интересна презентация, съчетаваща културно-историческото наследство, природните красоти на Лудогорието и хората – пъстротата на различните етноси, които живеят заедно в добри отношения от векове. На местните традиции бяха посветени следващите две презентации – на Валентина Василева – от читалището в с. Побит камък и Милена Дончева – секретар на кметство с. Топчии, член на читалищното настоятелство и ръководител на художествени състави към читалището. В двете населени места има съответно етнографски комплекс и музей.

В крайна сметка и преди, и след европредседателството на България, читалищата ще продължават да съхраняват културно-историческото наследство, да пазят любителското творчество, да развиват краеведческа дейност и организират музейни сбирки. Все неща, които работещите в тази културна институция правят не по задължение, а по призвание – с любов, търпение и разбиране.