От началото на втория срок, 8 февруари, в четири училища на територията на Разградска област започва реализацията на Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ – съобщи Нели Генчева – съдия в Районен съд – Разград.
Основна цел на програмата е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България.
Програмата е насочена към десетокласниците. В техните часове по „Етика и право“ през втория срок като лектори ще влизат съдии и прокурори от Разградски съдебен окръг.

В Разград при десетокласниците от ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ и ПМГ“Акад. Никола Обрешков“ ще преподават магистрати от Окръжен и Районен съд – Разград, Административен съд, Окръжна и Районна прокуратура-Разград.
Представители на Районен съд-Кубрат и Районна прокуратура-Кубрат ще бъдат лектори в СОУ “Христо Ботев“, а на Районен съд-Исперих и Районна прокуратура-Исперих – в Гимназия „Васил Левски“ в същия град.
Общо 12 са темите, по които представителите на съдилищата и прокуратурите ще работят с младите хора.

Първият час от образователната програма в област Разград ще се проведе на 8 февруари от 13,20 ч. в ГПЧЕ “Екзарх Йосиф“.