В четири последователни учебни часа пред ученици от Х „а“, „б“, „в“ и „г“ клас на ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ председателят на Районен съд – Разград съдия Нели Генчева и заместник-районният прокурор на Районна прокуратура – Разград Разград Десимира Недкова представиха професиите „съдия“, „прокурор“, „следовател“ и запознаха учениците със статута на магистратите.

По време на беседите лекторите детайлно запознаха гимназистите със структурата на съдилищата и прокуратурите в Република България, с основните функции и задължения на съдията, прокурора, следователя и с конкретните действия, които те извършват в двете фази на наказателния процес – досъдебната и съдебната. Акцент бе поставен и върху работата на разследващите полицаи, които също са разследващи органи, но те не са част от съдебната система, а от структурата на МВР.

На учениците бе разяснено, че освен наказателни дела, в съдилищата се разглеждат граждански и административни дела, като дадоха и конкретни примери.

Коментирани бяха различните процесуално-следствени действия, които се извършват с цел разкриване на обективната истина, както и многобройните експертизи, които се назначават. Обяснено бе кой и кога разпитва свидетелите, кога се носи наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, кога се внася обвинителен акт в съда, как се разпределят делата, кой къде стои в съдебната зала и как съдията-докладчик определя наказание на подсъдимото лице за да се въздаде справедливост.

В отделните класове магистратите представиха и различни казуси – побой в центъра на града, грабеж в училищния двор, кражби на телефон и часовник, с помощта на които бяха онагледени всички действия, които се предприемат в двете фази на наказателния процес.

Средношколците научиха още кои вреди са имуществени и кои неимуществени; какви видове наказания има съобразно българското законодателство; каква е разликата между лека, средна и тежка телесна повреда и кога се превишават пределите на неизбежната отбрана.

Днешните открити уроци са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, която цели повишаване на правната грамотност и култура на подрастващите. Беседите в учебното заведение ще продължат до 19 март, а през месец април част от учениците ще участват в симулиран съдебен процес.