Магистратите и съдебните служители от Окръжна прокуратура, Окръжен следствен отдел и Районна прокуратура в Разград, както и териториалните отделения в Исперих и Кубрат направиха дарение на МБАЛ „Св.Иван Рилски“. Целта е подпомагане в борбата по предотвратяване на разпространението на COVID-19, съобщиха от прокуратурата.
След решение на колектива са събрани лични средства в размер на 3947 лева. Сумата е преведена по сметка на лечебното заведение.
От ръководството на болницата съобщиха, че парите ще бъдат използвани за закупуване на защитни облекла и дезинфектанти.