Община Разград изразява съжаление относно загубата на един от трите лъва, собственост на Община Разград, но отглеждани от 2 години и половина в Центъра за големи котки „FELIDA“, Нидерландия. От ръководството на „FELIDA“ ни съобщиха, че днес е извършена евтаназия на един от лъвовете – Масуд.

От нидерландската неправителствена организация уточняват, че през последните дни здравословното състояние на Масуд се е влошило сериозно, животното е спряло и да се храни. Ветеринарният лекар по дивата природа Макс Гьокел от IZW в Берлин е извършил преглед и е констатирал, че Масуд изпитва силна болка и лекарствата за болка вече не са достатъчни. „Според нидерландските обичаи и етика за хуманно отношение към животните бяхме задължени да спрем страданията на Масуд и да го пуснем“ – допълват от „FELIDA“. Оттам уточняват, че здравословното състояние на лъва с оглед неговия проблемен и инбриден(близкородствен) произход е било извън възстановяемото.

Ръководството на Община Разград толерира спазването на принципите на хуманно отношение към животните и в сътрудничество с Фондация „Четири лапи“ полага усилия за подобряване грижата към всички животни, собственост на общината. В тази връзка сътрудничество с „FELIDA“ и с „Четири лапи“, както по отношение на двата лъва в Нидерландия, така и на двата, които се отглеждат в разградския зоопарк, продължава, а обществеността ще бъде своевременно информирана за състоянието на животните.