19 са свободните позиции, обявени в Бюрото по труда в Разград, съобщиха от Регионалната агенция по заетостта в Русе. През първата седмица на новата 2019 година се търсят двама логопеди, двама психолози и двама ресурсни учители с висше образование по съответната специалност. Обявена е една вакантна позиция за кредитен специалист за работа в банка. Към него изискването е да притежава средно или висше образование и да притежава компютърни умения. Търсят се още двама охранители и 10 кофражисти, за първите е необходимо средно образование, а за вторите кандидатите може да са и с основно.

Работните места за младежи до 29 години, разкрити по проект„Нова възможност за младежка заетост на ОП „Развитие на човешките ресурси” са в две направления – за стажуване и за обучение по време на работа.

 За стажуване свободните места са за 1 майстор готвач – средно специално образование,1 електромеханик – средно специално/висше образование, 1 автомонтьор – средно специално/висше образование, 1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование и 1 монтажник, инсталиране на промишлено оборудване – средно специално/висше образование

 За обучение по време на работа позициите са за – 3 продавачи консултанти, по един – електромеханик, автомонтьор, монтажник, инсталиране на промишлено оборудване, пекар, производител на хляб /ръчно/, носач, товарач на стоки, асистент продавач. Търсят се още и трима миячи на превозни средства (ръчно) и двама монтажници на хладилни и климатични инсталации

За всяка от позициите може да научите подробности при трудовите посредници в Бюрото по труда в Разград.