Председателят на ловно-рибарско сдружение „Сокол” Пенчо Пенчев връчи дарение на стойност 3000 лева на управителя на МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Разград.
Д-р Марин Керчев сподели, че дарените средства ще бъдат използвани за закупуване на спирометър за отделението за детски болести в лечебното заведение.
Той не пропусна да заяви, че проблемите в детското здравеопазване са приоритет №1 за болницата в Разград
Нещо повече по темата може да чуете в рубриката „Актуално”.