Един от атрактивните и социални обитатели на Приюта за бездомни животни – кучето Лана – тества площадката за разходка на кучета в Приюта за бездомни животни. Площадката функционира от днес и е на разположение на всички, които имат желание да си изберат домашен любимец или да осигурят игра и занимание на обитателите на Приюта.

Официалното откриване на площадката стана в присъствието на заместник-кмета на Община Разград Мирослав Грънчаров, общинския съветник Свилена Дечева, представители на НПО”Защита на животните в Лудогорието”, управителят на Приюта д-р Чавдар Черников.

На площадката, разположена върху площ от 500 кв.м., има пейки за посетителите, кошчета и ръкавици за еднократна употреба до тях, чешма, както и засега едно съоръжение за игра. Какви още съоръжения за игра могат да се поставят обсъдиха първите посетители на площадката.

След разходката на Лана първото по-масово посещение на площадката ще е утре, събота, когато традиционно част от активистите на ”Защита на животните в Лудогорието” посещават кучешкия приют, в който се отглеждат 160 кучета.

В събота Приютът е отворен за посетители от 9,00 до 12,00 ч., а от понеделник до петък  – между 9,00 и 12,00 ч. и 13,00 ч. и 16,00 ч. С цел гарантиране безопасността и здравето на лицата, посещаващи приюта, посещенията се извършват след проведен инструктаж от служителите на приюта.