От днес на длъжността началник отдел „Местни данъци и такси“ в Дирекция „Финансови дейности и МДТ“ в Община Разград е назначена Кремена Приставова, съобщиха от пресцентъра на общинска администрация. По образование Приставова е магистър по специалност „Право“, с професионална квалификация „Юрист“.

Преди назначаването си на тази длъжност от 11.02.2004 г. заема поста главен юрисконсулт в Община Разград досега.  Работила е и  като юрисконсулт и финансов ревизор в РУ „Социално осигуряване“ – от декември 2000 г. до август 2003 г., когато е назначена за директор на дирекция „Правно нормативно обслужване“ в Община Разград.