В сряда, 26 август, ще се проведат консултации за определяне на състав на секционната избирателна комисия (СИК) за произвеждане на частичните избори за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград.

Консултациите се провеждат по покана на Кмета на Община Разград във връзка с насрочените с Указ № 77 от 07.04.2020 г. на Президента на Република България частични избори за кмет на кметство Киченица, община Разград, област Разград на 27 септември 2020 г.  и на основание чл. 91 от Изборния кодекс.

На консултациите са поканени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание и представители на коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.

Консултациите ще се проведат в зала 102 на Община Разград от 10,00 ч. на 26 август, сряда.