Комплекс  от центрове за настаняване от семеен тип  за деца и младежи с увреждания гр. Разград взе участие в спортен празник, организиран от  Дневен център за деца и младежи с увреждания с. Горски Сеновец, общ. Стражица, обл. В. Търново, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Той се проведе под наслов „Не на различието – бързи, смели, сръчни“ с  игри в няколко категории, с участието на деца и младежи с увреждания от различни социални услуги.

         Спортен тим „Абритус„ към КЦНСТДМУ гр.
Разград получи купа и грамота в категория най-сръчен отбор, а всеки участник бе
награден с медал за отлично представяне. 

        За заслугата на спортен тим „Абритус“ допринесе както хъсът на участниците, така и екипът на КЦНСТДМУ гр. Разград, който работи за активното включване на потребителите на социалната услуга в различни инициативи от обществения живот.