На 02 и 03 ноември 2018г. Филиал –  Разград на Русенския университет бе домакин на  традиционната двудневна  научна конференция с международно участие, която е продължение на конференцията проведена предходната седмица в Русенски университет под наслов: „Нови индустрии, дигитална икономика,   общество – проекции на бъдещето”, съобщи доц. Цветан Димитров, научен секретар на Конференцията.

Този ежегоден научен форум се организира съвместно със Съюз на учените в България – клон Разград,  Регионален академичен център на БАН  Разград,  ЕИЦ – Европа Директно – Велико Търново, Дом на науката и техниката Разград и се проведе  под патронажа на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.

На откриването на конференцията присъстваха г-н Гюнай Хюсмен – Областен Управител на област Разград, г-н Ердинч Хасанов Зам. кмет на община Разград, проф. д-р Диана Антонова – Зам. ректор  по научноизследователската дейност на Русенския Университет, представители на Дома на науката и техниката, много преподаватели от различни университети на страната, докторанти, студенти, представители на бизнеса и медиите. Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.

След откриването на конференцията бяха представени два пленарни доклада от: проф. д-р Ливиу Гачеу от Трансилванския Университет Брашов в Румъния на тема ”Използване на гроздовите люспи като функционална съставка в хлебопекарната индустрия” и  д-р Надежда Михайлова от Русенски университет „Ангел Кънчев” филиал Разград  на тема ” Фармацевтичната биотехнология – принципи, постижения и бъдеще”.

На заседанията в двете секции бяха представени 40 доклада  с актуална научна и производствена тематика.  Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Стара Загора, Варна и др. В работата на конференцията взеха участие  и учени от чужбина – имаше представители на научни организации от Румъния, Украйна, Молдова, Македония, Хърватска, Русия  и др.   С голяма част от тях преподавателите от Филиал – Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията  се включиха и представители на фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите  и хранителните  технологии.

Авторите на най-добрите  доклади от двете секции  бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на Русенския университет ”Ангел Кънчев”. Отличените доклади са: ”Сензорен анализ и реологични характеристики на йогурт от козе мляко” на Кристина Попович и колектив от Молдова и ”Стратегическо проектиране на интегрирани ресурсно-осигурителни вериги за производство и разпространение на биоетанол” с автори  Евгений Ганев и колектив от Институт по инженерна химия на БАН – София.

В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени два доклада от Университет ”проф. А. Златаров” гр. Бургас на Цветалина Ибрева и колектив на тема  ”Синтез и изследване на никел-вилемитови керамични пигменти” и на Златина Бечева и колектив на тема ”Синтез на цианови багрила и сравнение на конюгатите им с антитела за микроскопско приложение”.

За гостите на конференцията беше организирана и културна програма включваща посещение на Интерактивен музейАбритус”.