Всички първокласници на територията на община Разград получиха книжки с приказки, осигурени от местната управа на първия учебен ден.

Новата 2016/2017 г. учебна година във всички учебни заведения в Разградско започна с празнични тържества.
Кметът на община Разград д-р Валентин Василев откри учебната година в ОУ “Гeорги Сава Раковски“ – с. Раковски, зам.кметовете Галина Маринова и Ердинч Хасанов съответно в ОУ „Никола Иконов” и СУ „Христо Ботев, председателят на Общинския Съвет Надежда Радославова – в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, а секретарят на общината Нели Добрева в Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“.