От известно време в Община Разград се предприемат мерки, свързани с по-интензивното събиране на дължимите данъци. За съжаление, върнато назад във времето се оказва, че общината има около 13 000 длъжника. Кметът д-р Валентин Василев информира как вървят плащанията, в резултат на вече предприетите мерки. Образувани са изпълнителни дела, като  при частен съдебен изпълнител 176 са заведените дела за 244 000 лева. Постъпилата сума е 154 803 лв.

Изпълнителните дела за 2017 г. към НАП са 123 броя за 51 382 лв. Постъпилата сума е 40 171 лв.

Кметът обобщи, че към днешна дата от началото на годината Община Разград има допълнително реализирани приходи в размер на около  200 000 лева.

Актовете за установяване на задължения издадени за физически лица за 2017 г. са 472 броя за 190 000 лева.

Актовете за юридически лица – 146 броя за 250 000 лева.

Д-р Василев обяви, че има информация кои от служителите на Общината и структурите към нея не са заплатили своите данъци и те са помолени съвсем любезно да си изплатят задълженията. Кметът покани и тези общински съветници, които имат задължения също да направят това. Визира определена фирма, която в рамките на 7-8 години има задължения в размер на 10 000 лева.

„Независимо от това, че сме много активни с граждански позиции в определени каузи трябва да си плащаме данъците всички.”, каза още той.

Ръководството се надява на разбиране и съпричастност и призова към коректност.

Д-р Василев сподели, че има такива длъжници-фирми, които за период от 10 години не са заплащали своите данъчни задъжения и недоумява как през годините никой от предишните ръководства на общината не е поискал тези суми. „За мен е непонятно да има фирми със задължения над 100 000 – 150 000 лева.”, допълни още д-р Василев.

Всички искат нови пътища и площадки, а тези неща зависят от това да сме изрядни граждани и да си плащаме данъците и таксите навреме. В момента съставяме актове и приканваме длъжниците, след което се обръщаме към държавни и частни съдебни изпълнители, коментира още кметът.