Кметът на община Разград, на основание чл.91 от Изборния кодекс, във връзка с насроченият с Указ № 90 от 21.02.2017 г. на Президента на Република България частичен избор за кмет на кметство Гецово, община Разград, област Разград на 30 април 2017 г., кани на 23 март 2017 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 308 на Община Разград, с адрес: бул. „Бели Лом” 37А, гр. Разград
представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание, за провеждане на консултации за определяне на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на кметство Гецово, община Разград, област Разград.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени